สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 อาจารย์ตฤษณา โสรัจจ์ อาจารย์ประจำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นตัวแทนสถาบันเข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศเกียนติคุณ จากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย IT และ PLC ที่ดำเนินการโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการแบบอย่าง “น้องใหม่ไฟแรง” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าวgal wGhujy1FJq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BHD74XabYQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4IlQqyNI8f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี