สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะนำสถาบัน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในงานปัจฉิมนิเทศแนะแนวศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ปภาภรณ์/ข่าวgal wC7sC5r7yR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 07gAi17laz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal twSL4HegUc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IJHPy705Lr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ev9i2uuqv8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 99hh1iIUqv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WD6PpbwErq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QGW0YZvsp1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี