สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อนุรักษ์วิถีไทย

ชมรมอนุรักษ์วิถีไทย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการจิตรลดาท่องเที่ยววิถีไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสถาบัน ได้ร่วมเรียนรู้วีถีเกษตรกรรมผ่านการดำนาที่แปลงนาสาธิต การทำขนมไทยโบราณ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกันทำบุญ ไหว้พระ และเยี่ยมชมตลาดร่มไม้ชายน้ำ ณ วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี ปภาภรณ์/ข่าวgal VUU43w3sn4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fuSe3pm4RF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C6XqHQh8az สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7VKtDEAQ5S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N6ndsDdXDV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W1HGCwnMua สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HMJIWjYHFl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GYiXMC3Gpi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ODIVIO4Tef สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sX88BZpR1V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n7gWczvW7s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RpZzw70sjl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2tFsfBM6uZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rAcNdV90JB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal psqlgZvZHF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u609zgKmmf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cqoInYVLp0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4ZhOHe7FWN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k87Q2QqrDs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f3mDJlNNsX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tS2RE1135S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZuesYA85KA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal afj7G0YX99 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1zt7dDOKb9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t1nMZao3QO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gmhlZEdnZj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o5jytGqO4w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0TOIzqeWdI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CM7458bpbl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dmLNEaVJHd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V1QSMo6Z3l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EUlRQnwqC9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kJ9onRko6G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RQhOj6TMey สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t2OATQrji4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N1GDQgg2wW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GsVrfzBaji สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zOcW1FzfCc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ocI67qVbk9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 53RgLmF4o0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H2mIT6crhu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mmJAOHaXMV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gasi16k3ap สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DMoWU4XS26 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nZqLVkQTcT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dW6MBSpE06 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YEwTIzpM1N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P6nFZa46a7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l5T6gr70Ai สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BKVNy9JIat สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sybIvoi1lp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZestlG7arj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iQ4DHV1elD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี