สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 6th International Conference on Technical Education

อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง Development of Virtual Experimental Package for Resonance Circuit Education โดยอาจารย์ลภัส พูลเพิ่ม และหัวข้อเรื่อง Development of P-PIADA Teaching Model based on STEAM Education on Communication Network Analysis โดยอาจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ"The 6th International Conference on Technical Education" วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานครgal cfkTimp6IG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mn2zdJD3p4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EldQG3PGr8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pEH31vNlhf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3yfue8D7PF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี