สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดไทย)

เมื่อวันที่ 2-6 กันยายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดไทย) ในกิจกรรมการการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 ภายใต้งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “Worlddidac Asia 2019” ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพฯสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qHU5Kp43gM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nvgBjtk7Vq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DEeNdIOr5S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YUIKT6oSSG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QlvjzhuV5p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q0t7yTK0iU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WjLoVg6jgR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u4odl62HSB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LuIgIOlLyG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zTLZnEYLhY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lwPRQp8kke สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oVyhckrDhb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Kq4rT61y5z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KhnbSbWYkP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3YrCuIo0KP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sPseLalOVa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NwTwgNCFFu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lcrBOK59S0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี