สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการกับนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยกรอบ ความร่วมมือมุ่งเน้นการสร้างโอกาส พัฒนาความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี