สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง วิ่งเพื่อ…หนังสือของพ่อ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "วิ่งเพื่อ…หนังสือของพ่อ” จัดโดยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในโอกาสครบ ๕๐ ปี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รายได้จากการจัดงานนำสมทบการพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปภาภรณ์/ข่าวgal Fc0EvKElnQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2M16WRchzf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PSQiXgbHgC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QqwU9dW07b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z74IH1QTfi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NfsOTYyyjW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 662D1bRXbY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SYX2lD8c2E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aUs5pSJ0qp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ocUfwiqen6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z1qqjoGu6X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iZaf2vTaIW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7d49Q5lH3w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี