สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงผลงานวิชาการ

เมื่อระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงาน 100 Innovations x Entrepreneurs จัดโดยสถาบัน AIT และ Thailand Tech startup Association ณ อาคาร CW กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าวgal Y49dGpEGYC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KPeCgrZyX3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8KwiXdHCTG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ezY3PLaIX6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 05iRivS2ZY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K818iDpOv6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SCzjzn8OLs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7gU981Koga สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HyKeQIrykk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iN1S6Bffp0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eEOfM7TbVo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KORdd1Jt5Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1p9qfWELm0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7tqWNPenjk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LmPkoiAu5B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oYJ9cARD8b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OBbtwp2eku สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aoo9CgwSH3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal papPNdwqmK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vbCHF86Imr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี