สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงชั้น 1 คาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการนี้อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้นำนักศึกษากล่าวบทอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดมาติกา พระสงฆ์สดัปกรณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์สวดอนุโมทนา ปภาภรณ์/ข่าวgal 1eaMu5UDRN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hIoJGmDnMN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yd8pHgIZQd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7rvEKRG88l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yWQ3AAUgJ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3WYrGEOj2B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3pQbe06CPp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LfyUEfane1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i0EFD3MXTv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BpAsBPtHri สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RBrXYUGp9n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7ZfX3QyY7i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jDQt7jhAu9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AnKgV88LSE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1JrgDX9wuw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ocinEY1si3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aAgCRUz1q4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dLmoeL8ffU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EYlUAcP9df สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 26BAGVb7NK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IN6nsJqfGk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LEmCo7kQJA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7M7PaVnOiV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SspFdilCfZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี