สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมทำบุญงานทอดกฐิน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) จังหวัดสิงห์บุรี นำโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยสถาบันฯได้ร่วมถวายเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัธทา จำนวน 34,100 บาท (สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี