สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ พระบรม ราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี