สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี