สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พระราโชวาท

พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2561gal l2VcGsiQat สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TRiXHd46to สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี