สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันฯ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) ในการปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันฯ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) ในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 โดยมีดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี