สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กรเข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการดำเนินงานและสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและพิจารณาอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาตลอดปี พ.ศ. 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ กองบรรณาธิการ Amarin Printing & Publishing ช่อง MONO 29 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สำนักข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ สถานีวิทยุการศึกษา FM 92 สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ช่อง ETV) หนังสือพิมพ์เครือเนชั่น และสำนักข่าวนิวพลัสออนไลน์ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี