สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MOU หลักสูตร Nurses’ Aides Caregivers

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศ.ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล Nurses’ Aides Caregivers เพื่อผลิตบุคลากรด้านสุขภาพในการดูแลขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ และเด็กในสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี