สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทำบุญตักบาตร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี