สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การป้องกันตัวพื้นขั้นฐาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา จัดการบรรยายเรื่อง “การป้องกันตัวพื้ขั้นฐาน” โดย ชมรมอรรถยุทธ์ ศูนย์กีฬากองทัพไทย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสามารถป้องกันตัวจากสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายเป็นภัยต่อตนเอง และมีทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเนื้อหาการบรรยายครอบคุมในเรื่อง การยืน การมอง-การสังเกต การจัดระยะห่าง การเคลื่อนที่ ฝึกการใช้กำลัง การแยกประสาท การเอาตัวรอดจากการโดนจี้ชิงทรัพย์ ลักพาตัว การถูกรุมทำร้าย เรียนรู้สถานที่เสี่ยงแต่จำเป็นต้องไป และการปฏบัติหลังเกิดเหตุ การบรรยายจัดขึ้นที่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี