สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ในการวางระบบการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี