สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ในการวางระบบการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี