สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สร้างสรรค์ผลงานประเภทต่างๆกับศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานประเภทต่างๆกับศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก ดังนี้
*ฐานศิลปะเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ นายกิตติพิชญ์ วงษ์ชื่น ชฟ. 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรติบัตร และของที่ระลึก และคณะได้ 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 4 รางวัลชมเชย
**ฐานศิลปะการสร้างงานวรรณศิลป์ เรื่องสั้น นางสาวณัฏฐนิชย์ จันทร์สุหร่าย กต. 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติบัตร และของที่ระลึก และคณะได้ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 รางวัลชมเชย
***ฐานศิลปะการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
****ฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 8 รางวัลชมเชย
*****ฐานศิลปะเทคนิคประติมากรรม ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 2 รางวัลชมเชย
******ฐานศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง และ
*******ฐานศิลปะสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล 2 รางวัลชมเชย ครับ… ชาติภักดิ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี