สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะครูนำนักเรียน จำนวน 3 คน 1 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด วิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชาติภักดิ์/ข่าว
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี