สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.2 และระดับปวส.1

        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 จึงทำให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน ปวช. 2 และปวส. 1 เข้าฝึกในภาคฤดูร้อนรวม 320 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งเป็น สาขาต่างๆ จำนวน 9 สาขา ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 15 คน ฝึกที่บริษัท เอกชัน-ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด Tesco Lotus สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 22 คน ฝึกที่บริษัทล็อกเล่ย์ จำกัด มหาชน จำนวน 3 คน บริษัทโตชิบาไทยแลนด์จำกัด จำนวน 6 คน บริษัทเวอร์ชวลลิงค์โซลูชั่นจำกัด 2 คน กรมสรรพากร จำนวน 3 คน บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัด มหาชน จำนวน 6 คน และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าฯ จำนวน 2 คน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 24 คน ฝึกที่บริษัท S&P ซินดิเคด จำกัด จำนวน 11 คน ฝึกที่ The Pizza company 3 คน และฝึกที่ Sizzler จำนวน 10 คน ระดับปวส. 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ฝึกที่ครัวการบินไทย จำนวน 1 คน สาขาวิชาเชฟอาหารไทย ฝึกที่ร้านข้าว เชฟวิชิต จำนวน 1 คน ร้ารบลูเอเลเฟน จำนวน 1คน สาขาวิชาเชฟนานาชาติ ฝึกที่โรงแรมอโนมาและโรงแรมโอเรียนเต็ล จำนวน 1 คนและโรงแรม JW Marriot จำนวน 3 คน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 คน ฝึกที่ บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 6 คน บริษัทบางกอกแอร์แคทเทอริ่ง จำนวน 3 คน บริษัทเจริญเคเบิ้ลทีวี จำนวน 5 คน และบริษัท Gourmet Primet จำนวน 1 คน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 23 คน ฝึกที่บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรมจำกัด จำนวน 7 คน บริษัทอาร์เอฟเอส จำนวน 2 คน ฝึกที่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จำนวน 6 คน และบริษัทอาซีฟาจำกัด มหาชน จำนวน 8 คน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 10 คน ฝึกที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ทั้งหมด สาขาวิชาช่ายนต์ จำนวน 19 คน ฝึกที่ ศูนย์บริการโตโยตา จำนวน 18 คน และบริษัทซีกรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ จำนวน 1 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 12 คน ฝึกที่ บริษัทวีนัสซัพพลายจำกัด จำนวน 4 คน บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน จำนวน 3 คน บริษัทอินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด จำนวน 3 คน และสวทช. จำนวน 2 คน สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จำนวน 5 คน ฝึกกับเรือตรีนคร แถมมีทรัพที่กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 1 คน บริษัทโกมลสิงห์การดนตรี จำนวน 2 คน บ้านดนตรีรื่นเริง จำนวน 1 คน และโรงงานขิมช่างเหล็ก จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 และห้องเรียนต่างๆ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี