สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือแนวทางความร่วมมือในการส่งนักศึกษาของสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Axel BRAUER และ Mr. Dieter BARTH ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อหารือเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน (German Expert Pool) ที่สถาบัน และการส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปฝึกงานที่บริษัทของผู้ประกอบการชาวเยอรมันในประเทศไทย ในโอกาสนี้ Ms. Ilona SCHADE ผู้บริหารบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งนักศึกษาของสถาบันไปฝึกงานที่บริษัทด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี