สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ออกมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19 พร้อมขานรับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากล่าวถึงมาตรการว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีนโยบายเฝ้าระวังและสนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มจากการตรวจสอบบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่เข้ามายังพื้นที่สถาบันโดยทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิและติดสติกเกอร์รับรองว่าไม่มีไข้หรืออาการผิดปกติ การบริการแอลกอฮอล์ 70% ที่ติดตั้งไว้ทุกพื้นที่ในสถาบัน ด้านกายภาพทางสถาบันมีมาตรการการรักษาความสะอาดขั้นสูง ได้แก่ การอบโอโซนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสำนักงานทุกหน่วยในทุกอาคารเรียน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านสุขอนามัยมีมาตรการเพิ่มความถี่ในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นทางเดิน ทางเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดภายในลิฟต์ ราวบันได ที่จับลูกบิดประตู/อาคาร และเพิ่มความถี่การดูแลระบบเครื่องปรับอากาศทุกอาคารเรียน ด้านการสื่อสารงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กรจะเป็นหน่วยกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นแก่บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนทราบเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทาง E-mail website Facebook Instagram และLine ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี