สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ รหัส 60 – 62 ให้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Gmail ของสถาบัน

นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ รหัส 60 – 62 ให้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Gmail ของสถาบัน เพื่อรับทราบข่าวสาร และเข้าใช้งาน Google Classroom

การเข้าใช้งาน
คือ Username คือ รหัสนักเรียน@cdti.ac.th (ตัวอย่าง เช่น 6034050xxx@cdti.ac.th) และ Password เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก **ระบบจะให้เปลี่ยนรหัส เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก **

หากพบปัญหาการเข้าใช้งาน
ติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่ line id:@itcdti

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี