สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แจ้งนักเรียน ปวช.ปี 1 ในปีการศึกษา 2563 ทำแบบสำรวจความพร้อมในการเรียน online ภาคเรียนที่ 1/2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แจ้งนักเรียน ปวช.ปี 1 ในปีการศึกษา 2563 ทำแบบสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียนonline ของภาคเรียนที่ 1/2563
> กรอกข้อมูลผ่านทางลิงก์
https://bit.ly/cdti-stusurvey 

โดยกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ฝ่ายวิชาการสรุปข้อมูลและประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไป

> สำหรับรหัสนักเรียนสามารถดูได้ที่ลิ้งค์
https://drive.google.com/file/d/11GdiSNklHaqfRiXsPw_g43ZIXbw8AZcW/view?usp=sharing

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี