สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แจ้งนักเรียน ปวช.ปี 1 ทำแบบสำรวจความพร้อมในการเรียน online ของภาคเรียนที่ 1/2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แจ้งนักเรียน ปวช. ปี 1 ในปีการศึกษา 2563 ฝ่ายวิชาการได้จัดทำแบบสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียน online ของภาคเรียนที่ 1/2563

> โดยกรอกข้อมูลผ่านทางลิงก์ 
https://bit.ly/cdti-stusurvey

กรอกข้อมูลแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ฝ่ายวิชาการสรุปข้อมูลและประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไป

> สำหรับรหัสนักเรียนสามารถดูได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/11GdiSNklHaqfRiXsPw_g43ZIXbw8AZcW/view?usp=sharing

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี