สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะครู และนักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ศึกษาดูงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 – 13.00 น. ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ที่ปรึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) คณะครู และนักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารทาง บมจ.เอส เอ็น ซี (SNC) กล่าวต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมงานและช่วยเหลือทางการศึกษากับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากนั้นได้คณะผู้เยี่ยมชม ฯ เข้าศึกษาดูงานส่วนของโรงงานผลิต ในอาคารต่าง ๆ โดยนายเวชยันต์ อินทร์ช่าง ผู้อำนวยการหลักสูตร นำชมอาคาร 2 งานผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นส่งออก อาคาร 3 งานผลิตเครื่องปรับอากาศ อาคาร 4 ผลิตชิ้นส่วนฯ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น การรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ และรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ Machine Part, ผลิตภัณฑ์ Aluminum Pipes, ผลิตภัณฑ์ Steel Pipes, ผลิตภัณฑ์ Hose Assembly, ผลิตภัณฑ์ Plastic และ ผลิตภัณฑ์ Stamping & Forging รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตนคาร์ไบค์ และอีกหลายผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานที่หลากหลาย (Multi Skill) รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการผลิตระบบ Automation และหุ่นยนต์อัจฉริยะ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี