สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ รุ่นที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน มอบที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ (รูปแบบพัฒนาใหม่ รุ่นที่ 2) แก่คุณพิทักษ์  อดิศักดิ์เดชา หัวหน้าแผนกพระที่นั่งอนันตสมาคมและสนามเสือป่า และคุณอุไร อุตธรรมมา รองหัวหน้าแผนก ฯ ทั้งนี้ทีมงานบุคลากรโรงเรียนได้ออกแบบพัฒนาที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้มีรูปแบบสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อใช้ในหน่วยงานภายในสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ให้สอดคล้องตาม พรก. ฉุกเฉิน ซึ่งมีมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมจาก ท่อร้อยสาย และเหล็กกล่อง วัสดุฝึกจากการเรียนการสอน ที่เหลือใช้ของสาขาไฟฟ้ากำลังมาดัดแปลง ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ ณ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี