สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับมอบคอมพิวเตอร์จากกลุ่มธุรกิจโครงการไอที บจม.เอสวีโอเอ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และอาจารย์ประจำคณะ ร่วมรับมอบคอมพิวเตอร์มือสองจากนายกฤช กุลทรัพย์ไพศาล ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจโครงการไอที บจม.เอสวีโอเอ และคณะ จำนวน 40 เครื่อง สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภายในคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี