สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สจด. ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ อุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 10 ต้น และเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา สังฆทานและภัตตาหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ อุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี