สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำแบบทดสอบความรู้ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

>>>  https://bit.ly/3kx4hJE

และขอเชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำแบบทดสอบความรู้และช่องทางประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการนำเสนอและการประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป โดยทุกท่านสามารถร่วมทำแบบสอบถามได้ที่ 

>>>  https://forms.gle/ccTfcANXp2HZHKKt7

ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษาและงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 

ระดับปริญญาตรี