สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษาดูงาน “ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และอาจารย์ประจำวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาดูงานจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ อาทิ การพับใบเตยหอม การเพ้นท์กระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติ การทำเครื่องแกง ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี