สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ออกบูธแนะแนวการศึกษาและการอบรมระยะสั้น ในงาน “JOB EXPO THAILAND 2020”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศูนย์บริการวิชาการและงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษาและการอบรมระยะสั้น ในงาน "JOB EXPO THAILAND 2020" ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 โดยภายในงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการ การสาธิต และแนะแนวอาชีพ เป็นต้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98-99

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี