สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ออกบูธแนะแนวการศึกษาและการอบรมระยะสั้น ในงาน “JOB EXPO THAILAND 2020”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศูนย์บริการวิชาการและงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษาและการอบรมระยะสั้น ในงาน "JOB EXPO THAILAND 2020" ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 โดยภายในงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการ การสาธิต และแนะแนวอาชีพ เป็นต้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98-99

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี