สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี ในการนี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และคณะให้การต้อนรับ โดยท่านอธิการบดีได้ร่วมหารือทางวิชาการ เยี่ยมชมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี