สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นักเรียน ร่วมทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในการนี้ท่านอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนนักศึกษากล่าวบทอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดมาติกา พระสงฆ์สดัปกรณ์ ผู้แทนนักศึกษากล่าวบทถวายสังฆทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นักเรียน ถวายผ้าบังสุกุลแด่พระวงฆ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์สวดอนุโมทนา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี