สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสได้รับรางวัล “Best Paper Award”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศุภร แท่นแก้ว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์จีระ สังเกตกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสได้รับรางวัล "Best Paper Award' จากผลงานทางวิชาการเรื่อง "Management of Integrated Learning Approach for Electrical Installation Practice Skills" ในงาน "The 5th International STEM Education Conference" ซึ่งบทความได้ถูกเผยแพร่ใฐานข้อมูล IEEE Xplore

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี