สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม Freshy Day 2020 “ครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหม”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2563 สโมสรนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดงาน "Freshy day ครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหม" เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และน้องใหม่ โดยในงานมีกิจกรรมการประกวดดาวเดือน การแสดงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และการแสดงดนตรี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรราราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี