สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บุคลากรสถาบันฯร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคล 5 ศาสนา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคล 5 ศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2563

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี