สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (iSTEM-Ed2021) ครั้งที่ ๑

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021) ครั้งที่ ๑ โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี