สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 49 คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "Effective Presentation Workshop (นำเสนออย่างไรให้ได้ใจและตรงประเด็น)" เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Poster และ Infographic ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี