สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เรียนต่อ ปวช. กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ใช้เครื่องมือจริง ฝึกประสบการณ์ตรง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564 ใน 5 ประเภทวิชา 9 สาขายอดนิยม

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชางานการตลาด
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

 เรียน ปวช. เรียนกับสถาบันจิตรลดา ได้อะไร
* ได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกลที่ทันสมัย
* ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริง
* ได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
* ได้เรียนภาษาต่างประเทศ

ใครที่สมัครเรียนได้
ผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาและจะเรียนจบในปีการศึกษา 2563 ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564

ดูข้อมูลเพิ่มเติม —> https://bit.ly/3qBhcxp
สมัครเรียน —> https://bit.ly/37HKbH3

#CDTI #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี