สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “พื้นช่วยเพื่อน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “พื้นช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ ส่วนแยกจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมการศึกษากระบวนการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตและโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และสาขาวิชาเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี