สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับศูนย์ SEAMEO STEM-ED

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED และคณะ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี