สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับมอบของขวัญวันปีใหม่จากไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบของขวัญวันปีใหม่จากนายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี