สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบของขวัญวันปีใหม่จากไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบของขวัญวันปีใหม่จากนายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี