สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันเนื่องในวันตรุษจีน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2564 โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านได้พร้อมใจกันสักการะสิ่งศักดิ์เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และการเรียน ณ ลานหน้าอาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว
cr. รศ.ดร.วรา วราทิทย์

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี