สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมความเป็นจิตรลดาแก่คณะครูโรเรียนจิตลดาวิชาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในประชุมความเป็นจิตรลดาแก่คณะครูโรเรียนจิตลดาวิชาชีพ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันในปีการศึกษา 2564 รวมไปถึงแนวทางด้านวิชาการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี และวัฒนธรรมจิตรลดาในการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสาเพื่อให้อาจารย์นำไปเป็นแนวทางในการทำงานและปลูกฝังนักศึกษา นักเรียนให้มีวัฒนธรรมความเป็นจิตรลดา โดยการประชุมมีขึ้นที่ห้องประชุม อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี