สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม"แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี" ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้เข้ามาศึกษาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตนเองให้มีความเชี่ยวชาญตามหลักสูตรของสถาบันที่เปิดสอน ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ส่วนช่วงบ่ายคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ ร่วมเดิมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของแต่ละคณะ อาทิ ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง Smart Factory และห้องปฏิบัติการทางอาหาร

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี