สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญผู้สัมผัสอาหารและเจ้าของกิจการสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ "อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ" 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ อบรม 3 ชั่วโมง ทำข้อสอบ 20 ข้อ ผ่านเกณฑ์พร้อมรับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
2.หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จำหน่ายอาหารนั้น อบรม 6 ชั่วโมง ทำข้อสอบ 50 ข้อ ผ่านเกณฑ์พร้อมรับวุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

1.หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 รอบเช้า 09.00 – 12.30. น. ระยะเวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง
รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน/รุ่น ค่าธรรมเนียมการอบรม 450 บาท

2.หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง
รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน/รุ่น ค่าธรรมเนียมการอบรม 800 บาท

สมัครและกรอกข้อมูล
ได้ที่ลิงก์ Google Forms >>> https://forms.gle/M83ypzZJg8DdcY597

สอบถามเพิ่มเติม
คุณ ไพโรจน์ คลี่ฉายา(ฟร้อนท์) ผู้ประสานงานโครงการ โทร: 064-208-1480 , 0842968621
Line: @minifbm
Email: minifbm@cdti.ac.th

#อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร #อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ #อบรมโครงการสุขภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร #ผู้ประกอบกิจการ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี