loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563” จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการจัดการแข่งขันทักษะในรูปแบบ online โดยการใช้วีดิโอคอลผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet ณ ห้องประชุมใหญ่ 4401 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

ระดับปริญญาตรี